İmtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni:

Zaur Garipoğlu

 

Baş yazar:

Gadir Nasirov

 

Biz neden bu "Karabakh.today" markasıyla dünyaya kendi sözümüzü söylemek istiyoruz? Bunun tek bir nedeni var: Karabağ bir çatışma bölgesidir, biz yıllardır bu çatışma yüzünden acı çekmekteyiz. Ve biz barışın, huzurun egemen olduğu bir dünyada yaşamak istiyoruz. İşte barışın, huzurun egemen olduğu bir dünyada yaşamamız gelecek nesillere de daha güzel bir dünya emanet etmemize yol açacaktır.

90`lı yılların başlarından bu yana Ermenistan Silahlı Birliklerince işgal olunan tarihi Karabağ topraklarının ismini sitemizde bir marka haline dönüştürmekle, biz dünya kamuoyunun kanla, gözyaşıyla hiçbir şeye ulaşmanın mümkün olduğunu sokmak istiyoruz.

Ayrıca bu site dünyadaki çatışmaları kapsayacak, Karabağ topraklarından çıkarıldıktan sonra mülteci durumuna düşen, etnik ayrımcılığa maruz bırakılan insanların şahsında dünyanın tüm noktalarında işgal ve çatışmalardan muzdarip, etnik soykırım yaşamış halkların sorunlarını ele alacağız.

Dünyanın herhangi bir bölgesinde, eğer bir çocuk gözyaşları içinde boğuluyorsa, kuşkusuz, eli kalem tutan her vicdanlı insan bu konuda kendi borcunu ödemeli, hak sesini insanlığa ulaştırmalıdır.

"Karabakh.Today" Uluslararası elektronik dərgi aracılığıyla biz nerede olursa olsun vuku bulan tüm çatışmaları tam objektif, gerçekçi, tarafsız bir biçimde ele almağa çalışacağız. Bu zaman bize bu yerleşkelerde ve hemen onun yanıbaşında bulunan bölgelerdeki uzmanlar destek olacaklar.

Onların yazdığı makaleler, analizler, araştırmalar bizim çatışma bölgelerini daha yakından tanımamıza yardımcı olacak. Yerli ve yabancı analistlerin, siyaset bilimcilerin, uzmanların yardımıyla sistematize edilmiş, dolgun bir kaynak olarak sizinle buluşacağımıza eminiz. Biz dünyada Karabağ ismini barışın simgesi olarak tanıtacağımızı biliyoruz.

"Karabakh.today" sanal mekanda barışın, huzurun ve yaşamın simgesi olacak!